23 Kas 2009

Copenhagen 2009


The process for the climate, which started in Rio in 1992, continues in Copenhagen in December 7-12, 2009. ( http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163)

After the Kyoto Protocol, the new deal for the climate, for Earth and for our future will be discussed in Copenhagen. In 2012, the Kyoto Protocol to prevent climate change and global warming expires. To keep the process on track, there is an urgent need for a new climate protocol. The 2009 conference in Copenhagen is the last time the parties of the UNFCCC will meet on a government level before the climate agreement has to be renewed.

Governmental representatives from 170 countries are expected to be in Copenhagen in the days of the conference accompanied by other NGOs, journalists and others. In total 8000 people are expected to be in Copenhagen in the days of the climate meeting.

Our expectation from Copenhagen is an equal and fair climate deal. Renewable energies should be encouraged and funds should be formed for developing countries so that they can invest in clean technologies.

We only have one planet and this might be the last chance to take it back. What this fragile Earth needs is not lots of politicians discussing their political anxieties, but leaders who are doing their best for the climate.

Yeşillerden GDO Karşıtı İmza Kampanyası


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Biz aşağıda imzası olanlar; hem genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO), hem de laboratuara sokularak ve genetik mühendisliğinin müdahalesine uğrayarak ışınlanmış, genetiği değiştirilmiş veya hibritleştirilmiş tüm tohumlara ve bu tohumlardan üretilen mahsullere ve bu mahsullerden türetilen gıda ve gıda katkı maddelerine karşıyız. Bizler klasik yöntemlerle ıslah edilmiş veya edilmemiş tohumlar kullanarak üretim yapan tarımsal üreticinin desteklenmesini savunuyor ve tohumumuzun laboratuara sokularak genetik mühendisliğinin müdahalesine uğratılmasına karşı çıkıyoruz.

Bu bağlamda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan “Gıda Ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol Ve Denetimine Dair Yönetmelik” in adının “Gıda Ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatınınYasaklanmasına Dair Yönetmelik” olarak değiştirilerek bu yönetmeliğin GDO’ ların ülkeye nasıl gireceğini değil, bunların girmesinin nasıl önleneceğini düzenlemesini ve yıllardır mecliste bekleyen Biyogüvenlik Yasası‘nın acilen çıkarılarak bu yasanın GDO’ ları etkin şekilde ülkeden uzak tutmayı sağlamasını istiyoruz.

İmza kampanyası için tıklayın:

http://yesilgazete.org/2009/11/17/gdo-imza-kampanyasi/


Bu habere bir göz atın: Nükleer Enerjide Bu Israr Niye? | Greenpeace Akdeniz

Bu habere mutlaka bakmalısın: Nükleer Enerjide Bu Israr Niye? | Greenpeace Akdeniz

18 Kas 2009

Marullar Şimdi Ne Yapar, Niye Yapar?

Marullar yeni dönemde de kampüste ekolojik savunuculuk yapmaya devam ediyor!!!
24 Ekim Küresel Eylem gününde dünyanın her yerinden insanlarla aynı anda Küresel Eylem Grubunun düzenlediği eyleme katıldık. (http://www.kureseleylem.org)

Şimdi de yeni bir afişleme kampanyası ile Kopenhag'da neler olacak? eğer orda bir şey olmazsa dünyaya neler olur? sorularına dikkat çekmek için bütün kampüsleri afişlemekteyiz.
Eğer sen de o afişlerden birini görmüş isen ve ben de bir şey yapmak istiyorum dersen; Biz her Salı saat 17:00de BUSOS( Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulubü) odasında toplanıyoruz. Seni de bekleriz...


İklim İçin One Minute

İklim değişikliği yaşamakta olduğumuz bir gerçek. Bugün, dünyamız geçen iki bin yılın en yüksek sıcaklık değerlerine sahip. Mevcut eğilimler devam ederse, bu yüzyılın sonunda, geçen iki milyon yılın en yüksek küresel sıcaklıklarına ulaşacağız. İçinde bulunduğumuz dönem dünya tarihinin kaydedilen en sıcak dönemi olmayabilir, ancak bu sefer farklı olan ısınmanın küresel olmasının yanı sıra ve bu durumun artık doğal mekanizmalarla açıklanamıyor olması. Bunun en büyük sorumlusu ise insanoğlu..

Bir asırdan uzun bir süredir enerji ihtiyacı, petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılanıyor. Bu da küresel ısınmaya neden olan karbondioksit gazının atmosfere salımını arttırıyor. Diğer sera gazı etkisi yapan gazlar ve ormansızlaştırma ise süreci daha da hızlandırıyor.

Kopenhag’da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, iklim değişikliği kaosunu önleyebilmek için en iyi fırsat. Dünya liderleri insanları, çevreyi ve gezegeni korumak için sorumluluk alarak birlikte çalışmak ve zirvede yasal olarak bağlayıcı, istekli, eşitlikçi ve hakkaniyetli olan süreli ve yeterli salım azaltımları üzerine anlaşmak zorunda.

Türkiye’nin de bu anlamda üzerine düşeni yapması ve Kopenhag’da Başbakan Erdoğan’ın katılımıyla en üst düzeyde temsil edilerek iklim kaosunun çözümünde adil bir çerçevede sorumluluk paylaşarak liderlik örneği göstermesi gerekiyor. Bunun için Greenpeace Gençlik ekibinin devam ettirmekte olduğu imza kampanyasına katılarak siz de "İklim için 'one minute' diyebilirsiniz.

http://www.greenpeace.org/turkey/kopenhag/take-action