2 Oca 2009

Marul: Bir durus metni...

Marul: Bir duruş metni...
Marullar kim?
      Marullar olarak, ekolojist savunuculuk yapmak amacıyla 2007-2008 dönemi başında bir araya geldik. Küresel iklim değişimini, gıda güvenliğini ve su güvenliğini gündem maddelerimiz olarak belirledik. İlk olarak küresel iklim değişimine yoğunlaşmaya karar verdik ve bu bağlamda iklim politikaları, enerji politikaları, nükleer karşıtı hareket ve sürdürülebilir yaşam konularında kampanyalar yürütüyoruz. Bununla ilgili olarak, küresel ölçekte yürütülen kampanyaları üniversite gündemine taşıyoruz1; kampüs içerisinde köklü dönüşümler yaratmak amacıyla kampanyalar düzenliyoruz.2 Bu çalışmalarda; sorunun kaynağına yönelik gerçekçi ve somut çözümleri savunuyoruz.

Neden BÜÇEK değil?
      BÜÇEK, ekoloji sorununa dair, kişisel ölçekte çözümler öneren etkinlikler yürütüyor. Birkaç örnekle açıklamaya çalışalım:
      Ağaç dikimi etkinliği, küresel ısınmayla ilişkilendiriliyor. Ancak yapmamız gereken, ekosistemleri korumak olmalıdır, hatıra ormanları oluşturmak değil.
      Adalar gezisi, Polonezköy gezisi, Kilyos uçurtma şenliği gibi etkinliklerin3 ise iklim politikalarıyla hiçbir bağlantıları olmadığının açık olduğunu düşünüyouz.
      Dahası, BÜÇEK GençTema’nın Boğaziçi Üniversitesi temsilcisidir. Bilindiği üzere TEMA Vakfı, küresel ısınma kaynaklı kuraklık sorununa, su tasarrufunu çözüm olarak önermektedir. Evsel su kullanım miktarı, toplam miktarın %10’undan bile azını oluşturmaktayken; petrol ve enerji sektöründe çalışan ve iklim değişiminin asıl sorumlusu olan büyük şirketlerden sponsorluk alan bu kuruluşun, sorunun köklü çözümüne ne derece odaklandığına şüpheyle yaklaşıyoruz.4
      BÜÇEK Yönetim Kurulu’yla, ortak çalışma imkanlarını incelerken, Marullar olarak, yukarıda değindiğimiz duruş farklılıklarını ortaya koyduğumuzda; zaten BÜÇEK temsilcileri de bizimle çalışmak istemediklerini sözlü olarak belirttiler.5 Ayrıca, buna ayıracak zamanları ve enerjileri de olmadığını ama Marul takımının yine de BÜÇEK bünyesinde çalışması gerektiğini ifade ettiler.6 Böylece, orta vadede herhangi bir ortak çalışma imkanı göremiyoruz.

Neden BUSOS?
      BUSOS kendini, “insan haklarına dayanan”, “katılımcı demokrasiyi yöntem olarak benimseyen”, “çözüm odaklı çalışan” bir sivil toplum kuruluşu olarak tanımlamıştır ve bu ilkeleri temel alarak; sağlık, eğitim, çocuk hakları ve benzeri alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.
      Biz Marullar olarak, ekoloji krizinin tüm canlıların temel haklarını tehdit eden politik bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Sorunu bu düzlemde tartışabileceğimiz zeminin BÜÇEK değil BUSOS olduğuna inanıyoruz.

Sonuç
      Ekoloji krizi derinleşiyor. Acilen eyleme geçmek için “dünya kadar” sebebimiz var. Bu soruna dair herkesin ve her kurumun üzerine düşen sorumluluklar olduğuna inanıyoruz. Marullar olarak, doğru olduğuna inandığımız şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Ortada bir faaliyet alanı çakışması olduğuna inanmıyoruz. Aksine, çalışmalarımızın ve duruşumuzun kampüs içerisinde ekoloji tartışmalarına renk katacağına inanıyoruz.

MARULLAR1 Aralık 2007: “Kyoto’yu İmzala” kampanyası ; Nisan 2008: “Ya Patlarsa” haftası etkinlikleri.
2 1.Erkek Yurdu’nda Güneş Enerjisi kullanımı; Kilyos’ta Rüzgar; yemekhanede cam bardak kullanımı ve halen sürmekte olan, “Güneşlenen Yokuş” ; Kamuoyu Oluşturma kampanyası.
3 Bu başlıklar, BÜÇEK internet sitesinde en son 27 Aralık 2008 günü görülmüştür.
4 Ford Otosan, Koç Holding, Nissan, Opet ve Shell; Aralık 2008’de, TEMA’nın resmi sitesinde “Destekçilerimiz” başlığı altında yer almıştır.
5 23 Ekim 2008 tarihinde BÜÇEK Yönetim Kurulu başkanıyla yapılan görüşme.
6 Geçen yıl BUSOS’un her iki dönemin başında da BÜÇEK’le ortaklık kurma çabaları oldu. Bize BÜÇEK’ten en az bir temsilcinin aktif olarak Marul’la ilgileneceğini söyleseler de takıma dahil olmadılar ve bunun gerekli olmadığını iddia ettiler.

Hiç yorum yok: