28 Kas 2008

Kamuoyu Olusturma Kampanyasi - 1

Kamuoyu Oluşturma Kampanyası afişlerimiz:
17-21 Aralık haftası


Nehirlerin akma hakkını;
tavukların oradan oraya koşuşturma hakkını;
bitkilerin, doğal genleriyle yaşama hakkını
hesaba katmadan
çiftçi haklarından
kadın haklarından
insan haklarından
bahsedilemez...
Sorunu doğru yerde aramak gerek:
1900 yılından beri kullandığımız
enerji miktarı, 1900 yılına kadar
(yani yaklaşık 50.000 yıldır)
kullanmış olduğumuz enerji miktarından daha fazla!
Eğer ekolojik dengeler bozulursa;
- hastalıklar çoğalır ve yaygınlaşır; sağlık hizmeti ve ilaç sektörlerine talep artar
- su baskınları sıklaşır; hem temizlik masrafları hem de yol bakım masrafları oluşur
- kuraklık meydana gelir; sular kesilir, herkes şişelenmiş su tüketir
- fırtınalar, kasırgalar çoğalır; şehirler, köyler terk edilir; ulaşım ve inşaat sektörleri bayram eder;
yani, bugünün hesap mantığıyla,
ülkenin GSYİH’si artar; ekonomi büyür.(!)

Hiç yorum yok: