28 Kas 2008

Kamuoyu Olusturma Kampanyasi - 2

Kamuoyu Oluşturma Kampanyası afişlerimiz:
24-28 Aralık haftası


Teknolojik, ekonomik ve sürdürülebilir bakımdan:
Güneş enerjisi potansiyeli,
dünyanın enerji ihtiyacının
3.8 katını karşılayabilecek miktardadır.*
Hem de risksiz.
* Greenpeace Enerji [D]evrimi raporu 2007


Merkezi enerji santrallerinden sağlanan
enerjinin %78’i fizik yasaları sebebiyle kaybedilir.
Fizik yasaları değişsin diye beklemek yerine
yerinden, yenilenebilir, temiz
enerji kaynaklarını savunuyoruz.


İklim değişimini acilen durdurmak için
dünya kadar sebebimiz var!

Hiç yorum yok: